Heb je een product gekocht, maar ben je niet tevreden over ons product? Dan heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de product retour te sturen en de overeenkomst te herroepen.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. 


Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.


Let op, wij kunnen uw volledig bedrag alleen terugbetalen, als wij het product en verpakking in originele staat terug krijgen. Producten met zichtbare gebruikssporen kunnen wij niet meer retour nemen.


Download retourformulier